Conservatorium aan Zee
 

Muziek

Startleeftijd Muziek

Kinderen: 8 jaar of reeds in het derde leerjaar van het basisonderwijs ingeschreven zijn.
Volwassenen: vanaf 15 jaar wordt men in de sectie "volwassenen" ingeschreven.

Voor de beginnende leerlingen Muziek tussen 12 en 15 jaar mag de directeur beslissen of ze onmiddelijk in de sectie "volwassenen" opgenomen worden. De opsplitsing in een sectie "kinderen/jongeren" en "volwassenen" is enkel voorzien in de lagere graad Muziek. Vanaf de middelbare graad volgt iedereen hetzelfde lessenpakket.

 

LAGERE GRAAD KINDEREN = 4 leerjaren
L1
  AMV (*) 2 uur/week
  Samenzang 0,5 uur/week
L2/L3/L4
  AMV 2 uur/week
  Samenzang 0,5 uur/week
  Instrument (**) 1 uur/week
     
LAGERE GRAAD VOLWASSENEN = 3 leerjaren
  AMV 2 uur/week
  Samenzang 0,5 uur/week
  Instrument (**) 1 uur/week
 

 

 
MIDDELBARE GRAAD = 3 leerjaren
Optie Instrument/samenspel (***)
  Instrument 1 uur/week
  Samenspel of BPR (*) 1 uur/week
  AMC (*) 1 uur/week
Optie Zang/Stemvorming (***)
  Zang of Stemvorming 1 uur/week
  Koor 1 uur/week
  AMC 1 uur/week
Optie Jazz en Lichte Muziek
  Instrument 1 uur/week
  Combo 1 uur/week
  AMC 1 uur/week
Optie AMC
  AMC 1 uur/week
  Luisterpraktijk 1 uur/week
Optie AMT
  AMC 1 uur/week
  AMT (*) 1 uur/week

 

HOGERE GRAAD = 3 leerjaren
Optie Instrument/samenspel
  Instrument 1 uur/week
  Samenspel of BPR 1 uur/week
Optie Jazz en Lichte Muziek
  Instrument 1 uur/week
  Combo 1 uur/week
Optie Zang/Stemvorming
  Zang of Stemvorming 1 uur/week
  Koor of Vocaal Ensemble 1 uur/week
Optie Muziektheorie (klassiek of jazz)
  Muziektheorie 1 uur/week
  Polyfoon instrument 1 uur/week
Optie Muziekgeschiedenis
  Muziekgeschiedenis 2 uur/week
 

 

Extra

Voor de leerlingen AMV worden bijlessen aangeboden om een mogelijke leerachterstand weg te werken (vb. na ziekte) en vanaf de hogere graad kan elke leerling zich inschrijven voor de preprofessionele opleiding (PPO). De PPO is een goede voorbereiding op de toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs.

(*) Verklaring gebruikte afkortingen

AMV = Algemene Muzikale Vorming (met o.a. notenleer, gehoortraining, ...)
AMC = Algemene Muziekcultuur (een blik in de "buik" van de muziek)
AMT = Algemene Muziektheorie (akkoordenleer, harmonie, elementaire compositie, ...)

(**) Keuzelijst instrumentenaanbod

Accordeon - Klavecimbel - Orgel - Piano - Viool - Altviool - Cello - Contrabas - Gitaar - Hobo - Engelse Hoorn - Fagot - alle instrumenten van de Fluit-, de Klarinet- en de Saxofoonfamilie - Bugel - Cornet - Trompet - Hoorn - Bariton - Tuba - Bastuba - Slagwerk - Zang / Enkel in Jazz en Lichte Muziek: Elektrische gitaar - Basgitaar

(***) Onderscheid Instrument/Zang en Samenspel/Stemvorming

Instrument/Zang = de meest veeleisende opleiding, gericht op het solistische aspect van de muziek.
Samenspel/Stemvorming = opleiding die aangepast wordt aan de mogelijkheden en wensen van de leerling met meer oog voor samenspel.

Wie eerst de Samenspel/Stemvormingoptie volgt, kan na de hogere graad herinschrijven in de Instrument/Zangoptie. Omgekeerd kan niet.

 

Woord

Startleeftijd Woord

Kinderen: 8 jaar of reeds in het derde leerjaar van het basisonderwijs ingeschreven zijn.
Volwassenen: vanaf 15 jaar wordt men in de sectie "volwassenen" ingeschreven.

In de studierichting Woord bestaat er geen lagere graad "volwassenen" en is er enkel een onderscheid in de Middelbare graad. In de hogere graad volgt iedereen hetzelfde lessenpakket. In de studierichting Woord kunnen de leerlingen op leeftijd instromen (vb. een 10-jarige kan onmiddellijk in de Lagere graad 3 starten). Een 12-jarige start in middelbare graad 1 van de sectie jongeren.

 

LAGERE GRAAD KINDEREN = 4 leerjaren
  AVV (*) 1 uur/week
L2/L3/L4
  AMV 2 uur/week
  Samenzang 0,5 uur/week
  Instrument (**) 1 uur/week
     
MIDDELBARE GRAAD JONGEREN = 3 leerjaren
M1/M2 Drama 1 uur/week
  Voordracht 1 uur/week
M3 Voordracht 1 uur/week
  Toneel 1 uur/week
 

 

 
MIDDELBARE GRAAD VOLWASSENEN = 3 leerjaren
Optie Toneel
  Verbale Vorming 1 uur/week
  Toneel 1 uur/week
Optie Voordracht
  Verbale Vorming 1 uur/week
  Voordracht 1 uur/week
Optie Welsprekendheid
  Verbale Vorming 1 uur/week
  Welsprekendheid 1 uur/week

 

HOGERE GRAAD = 3 leerjaren
Optie Toneel
  Repertoirestudie 1 uur/week
  Instrument (**) 1 uur/week
Optie Voordracht
  Repertoirestudie 1 uur/week
  Voordracht 1 uur/week
Optie Welsprekendheid
  Repertoirestudie 1 uur/week
  Welsprekendheid 1 uur/week
 

(*) Verklaring gebruikte afkortingen

AVV = Algemene Verbale Vorming (met o.a. dictielessen)

 


Kunstacademie aan ZeeCopyright © 2004-2019 Stedelijk Onderwijs Oostende.
Stel je schermresolutie in op minimaal 1024x768 pixels voor een optimale ervaring.